Danh sách thuốc, vắc xin bị đình chỉ lưu hành toàn quốc

STT

SỐ LÔ

TÊN THUỐC

SỐ ĐK_SỐ CBMP

HẠN DÙNG

1

R0107, R0114, R0117

Vắc xin Lyssavac N

R0107 (4/2017), R0114(6/2017), R0117 (6/2017)

-Tên nhà đóng gói: Công ty Cadil Healthcare Ltd ., India

-Nhà nhập cảng: Tổ chức kinh doanh cổ hủ phần xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minn (Yteco)

2

Thuốc Gerflurfen và thuốc Genotin

SĐK VN-19026-15 , SĐK VN-19027-15

Tên nhà đóng chai: Công ty Genome Pharmaceutical (Pvl) Ltd, Tổ chức kinh doanh Caraway Pharmaceuticals

Sản phẩm do  Cục Quản Lý ban hành và đình chỉ.

3

CLA401

Viên nén CLARITTHROMYCIN (Clarithromycin 250 mg)

VN-5173-10

27/4/2017

Tên nhà đóng hộp: Công ti MEDICO REMEDIES PVT.LTD – INDIA

Số ĐK_Số CBMP VN-5173-10

Ngày ban hành: 02/02/2016

Tên tổ chức ban hành và đình chỉ: Sở Y tế Thành Phường Hồ Chí Minh

Loại thuốc                Viên nén

Tên nhà du nhập: Tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần Dược TBYT Đà Nẵng (Dapharco)

4

ED1401

Viên nén phân tán ETOPHA 200 DT (Cefpodoxim 200mg)

VN-8984-09

29/7/2017

Tên nhà sản xuất: Công ti ALL SERVE HEALTHCARE PVT.LTD – INDIA

Số ĐK_Số CBMP: VN-8984-09

Ngày ban hành: 02/02/2016

Tên tổ chức ban hành và đình chỉ: Sở Y tế Thành Thị trấn Hồ Chí Minh

Loại thuốc                Viên nén

Tên nhà nhập cảng: Công ti cũ rích phần Dược TBYT Đà Nẵng (Dapharco)

5

RA1401

Viên nén RABERA (Rabeprazole sodium 20mg)

VN-7421-09

18/01/2017

Tên nhà đóng hộp: Công ti ALL SERVE HEALTHCARE PVT.LTD – INDIA

Số ĐK_Số CBMP VN-7421-09

Ngày ban hành: 02/02/2016

Tên tập đoàn ban hành: Sở Y tế Thành Thị trấn Hồ Chí Minh

Hạn dùng 18/01/2017

Loại thuốc               Viên nén

Tên nhà nhập cảng: Công ti cổ lỗ phần Dược TBYT Đà Nẵng (Dapharco)

6

5401

Viên nén bao tan trong ruột ULPERAZ 20 (Rabeprazol 20mg)

VN-12935-11

08/06/17

Tên nhà đóng hộp: Công ti VINTANOVA PHARMA PVT.LTD India

Số ĐK_Số CBMP: VN-12935-11

Ngày ban hành: 31/12/2015

Tên tổ chức ban hành và đình chỉ: Sở Y tế

Loại thuốc: viên nén

Tên nhà nhập cảng: Công ty TNHH MTV Dược phẩm trung ương 1 (CPC1-Thủ đô)

7

1405

Viên nén bao phim Acterox (Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate 25mg)

VN-11822-11

20/07/2017

Tên nhà sản xuất: Công ty korea Arlico Pharm., Co., ltd.

Số ĐK_Số CBMP: VN-11822-11

Ngày ban hành: 23/07/2015

Tên cơ quan ban hành: Cục Điều hành Dược         

Loại thuốc                Viên nén

Tên nhà nhập cảng: Tổ chức kinh doanh cũ rích phần dược phẩm Hà Tây

8

SKN0496A

Thuốc viên nén bao tan trong ruột Pantocid (Pantoprazole 40mg)

VN-17790-14

23/04/2017

Tên nhà đóng gói: Công ty Sun Pharmaceutical Ind. Ltd., India

Số ĐK_Số CBMP: VN-17790-14

Ngày ban hành: 29/01/2015

Tên tổ chức ban hành: Cục Điều hành Dược

Loại thuốc                Viên nén

Tên nhà du nhập: Tổ chức kinh doanh cổ lỗ phần dược phẩm y tế Thủ đô – Hapharco

9

CLP140301

Viên nén bao tan trong ruột CLAPRA (Pantoprazole 40mg)

VN-12099-11

24/03/17

Tên nhà sản xuất: Công ty ACME FORMULATOIN Pvt.Ltđ-India

Số ĐK_Số CBMP: VN-12099-11

Ngày ban hành: 31/12/2014

Tên công ty ban hành: Sở Y tế

Loại thuốc                viên nén

Tên nhà du nhập: Công ti chế nhạo phẩm dược phẩm ECO (TP.Hà Nội)

10

010214

Viên bao trục đường KAKAMA

VD-0275-06

16/02/17

Tên nhà đóng hộp: Công ty cũ rích phần dược thảo Phúc Vinh

Số ĐK_Số CBMP VD-0275-06

Ngày ban hành: 28/10/2014

Tên công ty ban hành: Sở Y tế

11

LPV06

Loperamide capsules BP 2mg

VN-13499-11

07/02/2016

12

03

Viên nang Euroseafox (Cefpodoxime INN 100mg)

VN-12288-11

09/6/2016

13

104F05

Viên nén bao phim FEXET (Fexofenadine HCL 120mg)

VN-11037-10

101216

Đọc thêm: An toàn thực phẩm đường phố